Cityboard Backlight 6×3, Banská Bystrica, ulica Janka Kráľa


Centrum mesta, v tesnej blízkosti pešia zóna, nákupné centrum EUROPA, obchodná a administratívna zóna. Zariadenie je situované popri miestnej komunikácii v smere: obytná zóna, nemocnica F.D.Roosevelta, fakulty a internáty UMB, Donovaly, Ružomberok.

Board ID 412
Rozmer 6 x 3 m
Poloha ku komunikácii kolmo vpravo
Intenzita dopravy veľmi silná
Intenzita pohybu chodcov veľmi silná
Viditeľnosť 150 m
Smer nemocnica, univerzita
Cityboard Backlight 6x3, Banská Bystrica, ulica Janka Kráľa

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Návrat hore