Cityboard Backlight 6×3, Bratislava, Bajkalská ulica


Reklamné zariadenie je situované popri jednej z najfrekventovanejších komunikácii v Bratislave. V tesnej blízkosti sa nachádza množstvo administratívnych prevádzok, hotelové a reštauračné zariadenia, zástavky MHD, ČS AGIP, obytná zóna.

Board ID 205
Rozmer 6 x 3 m
Poloha ku komunikácii kolmo vpravo
Intenzita dopravy veľmi silná
Intenzita pohybu chodcov silná
Viditeľnosť 200 m
Smer centrum
Cityboard Backlight 6x3, Bratislava, Bajkalská ulica

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Návrat hore