Cityboard Backlight 6×3, Bratislava, Nábrežie L. Svobodu


Reklamné zariadenie je situované popri jednej z najfrekventovanejších komunikácii v Bratislave, v smere z centra mesta do priľahlých mestských častí – Dlhé Diely, Karlova Ves, Devín, Dúbravka. V tesnej blízkosti sa nachádza Fakulta TVaŠ UK, PKO, obytná zóna, River Park.

Board ID 203
Rozmer 6 x 3 m
Poloha ku komunikácii kolmo vľavo
Intenzita dopravy veľmi silná
Intenzita pohybu chodcov silná
Viditeľnosť 250 m
Smer Karlová Ves
Cityboard Backlight 6x3, Bratislava, Nábrežie L. Svobodu

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Návrat hore