Cityboard Backlight 6×3, Bratislava, Nábrežie L. Svobodu


Reklamné zariadenie je situované popri jednej z najfrekventovanejších komunikácii v Bratislave, v smere do centra mesta z priľahlých mestských častí – Dlhé Diely, Karlova Ves, Devín, Dúbravka. V tesnej blízkosti sa nachádza Fakulta TVaŠ UK, PKO, obytná zóna, River Park.

Board ID 202
Rozmer 6 x 3 m
Poloha ku komunikácii kolmo vpravo
Intenzita dopravy veľmi silná
Intenzita pohybu chodcov silná
Viditeľnosť 200 m
Smer centrum
Cityboard Backlight 6x3, Bratislava, Nábrežie L. Svobodu

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Návrat hore