Cityboard Backlight 6×3, Bratislava, Šancová


Reklamné zariadenie je situované popri jednej z najfrekventovanejších komunikácií v centre Bratislavy, smer Hlavná železničná stanica. V tesnej blízkosti sa nachádza zástavka MHD, parkovisko, množstvo administratívnych, obchodných a zábavných prevádzok, obytná zóna.

Board ID 101
Rozmer 6 x 3 m
Poloha ku komunikácii kolmo vpravo
Intenzita dopravy veľmi silná
Intenzita pohybu chodcov veľmi silná
Viditeľnosť 200 m
Smer Hlavná železničná stanica
Cityboard Backlight 6x3, Bratislava, Šancová

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Návrat hore