Cityboard Backlight 6×3, Bratislava, Gagarinova ulica


Reklamné zariadenie sa nachádza popri extrémne frekventovanej komunikácii v Bratislave, v smere z centra mesta do priľahlých mestských častí Vrakuňa, Dolné Hony, Podunajské Byskupice. Výjazd z Bratislavy smer Rovinka, Šamorín, Dunajská Streda, Komárno.

Board ID 306
Rozmer 6 x 3 m
Poloha ku komunikácii kolmo vpravo
Intenzita dopravy veľmi silná
Intenzita pohybu chodcov stredná
Viditeľnosť 250 m
Smer Rovinka, Šamorín
Cityboard Backlight 6x3, Bratislava, Gagarinova ulica

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Návrat hore